femten

Hvad indeholder den bog,

som Monica Lawinsky

får udgivet?