atten

Statsledere fra hele verden mødes på en strand i Frankrig pga. 70 årsjubilæet for hvilken bogstavsdag?